Diversiteit en Inclusie

Samen bereiken we meer

We zijn allemaal uniek. Ieder van ons is anders dan de rest. Royal Agrifirm Group biedt een inclusieve werkomgeving waarin ruimte is voor verschillen. Al deze verschillende collega's vertegenwoordigen vele dimensies van diversiteit. We zijn ervan overtuigd dat we onze leden het beste kunnen bedienen met een diversiteit aan collega's. De uitdagingen die ze hebben lopen immers steeds meer uiteen per regio.

Diversiteit en inclusie stellen medewerkers in staat zichzelf te zijn, zonder angst voor bewuste of onbewuste uitsluiting. Het betekent respect hebben voor anderen die anders denken. Het betekent dat onze cultuur deze verschillen niet alleen erkent: ze omarmt ze, respecteert ze en erkent hun meerwaarde.

Op dezelfde manier werken we niet alleen en naast elkaar, maar combineren we de verschillen en opereren we als één sterk team. Zo creëren we zowel meerwaarde als kansen voor Agrifirm. Het verhoogt onze kwaliteit en maakt innovatie mogelijk.
Diversiteit en inclusie: Dat is waar Agrifirm voor staat!