Royal Agrifirm Group: Een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties

Als het gaat om voedselproductie, ligt er een grote uitdaging. De huidige voedselketen is niet in staat om de verwachte wereldbevolking van 10 miljard mensen over 20 tot 30 jaar te voorzien van voedsel, rekening houdend met klimaatvraagstukken, marktontwikkelingen, toenemend consumentenbewustzijn en klantbehoeften. Als Royal Agrifirm Group geloven we dat we kunnen en moeten bijdragen aan een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties. Dat is onze drijfveer in alles wat we doen en iedere beslissing die we nemen.

Better Together

Voor boeren en telers

Agrifirm levert hoogwaardige diervoeders, premixen, concentraten, mineralenmengsels en additieven voor de veevoederindustrie, producten voor gewas- en teeltverbetering, dier- en gewasspecifieke digitale oplossingen en professioneel advies. Zo bieden we nutritionele oplossingen voor ondernemende veehouders, integraties, voerbedrijven en distribiteurs; en teeltoplossingen voor telers. Wij willen de nummer één kennis- en oplossingsgerichte partner zijn voor onze klanten op het gebied van veevoeders, teelten en dier-, plant- en bodemgezondheid.

Driven by purpose

Alles wat we doen staat in het teken van een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties. Dit is de basis van onze ‘Driven by purpose’-strategie. Met 3.000 betrokken medewerkers en veel samenwerkingspartners werken we dagelijks aan meetbare, relevante en duurzame waarde op het boerenerf. Door talloze jaren van mondiaal wetenschappelijk onderzoek te combineren met lokale, specifieke kennis van de agrarische sector, bieden wij onze klanten de beste oplossingen voor de uitdagingen waar zij iedere dag mee te maken hebben. De resultaten van deze inspanningen worden jaarlijks gepubliceerd in ons jaarverslag en uitgekeerd aan onze Nederlandse leden via de winstuitkering. 

120 jaar coöperatieve kennis en ervaring

Het begon allemaal 120 jaar geleden in Nederland; inmiddels zijn we Royal Agrifirm Group met meerdere ondernemingen in binnen- en buitenland en een wereldwijd distributienetwerk. Samen bereiken we meer. Zo behalen we maximaal inkoopvoordeel op kwalitatief hoogstaande producten als diervoeders, zaaizaden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. En het geeft ons de slagkracht om te investeren in kennis en innovatie. Zo dragen wij bij aan het duurzaam en succesvol telen van gewassen en houden van dieren. En een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties.  

Agrifirm en CSR

In 2020 hebben we ons CSR-beleid aangescherpt en vereenvoudigd. Vanaf 2021 werken we met drie pijlers: verantwoorde inkoop, verantwoorde operatie en verantwoorde oplossingen. Zo kunnen we nog verder focussen op die onderwerpen waar we verschil kunnen maken. We zorgen ervoor dat iedere medewerker van Agrifirm heel concreet kan bijdragen aan de verdere  verduurzaming, en we bieden onze internationale bedrijven de ruimte om ook eigen accenten te kiezen. 

Ruud Tijssens, Group Director Public & Cooperative Affairs: “We zijn trots dat de uitstoot van broeikasgassen binnen de activiteiten van Agrifirm vorig jaar met 50% zijn gedaald.”

  • Ruud Tijssens, Group Director Public & Cooperative Affairs

    Vanaf 2021 werken we met drie pijlers: verantwoorde inkoop, verantwoorde operatie en verantwoorde oplossingen. Zo kunnen we nog verder focussen op die onderwerpen waar we verschil kunnen maken. We zorgen ervoor dat iedere medewerker van Agrifirm heel concreet kan bijdragen aan de verdere  verduurzaming, en we bieden onze internationale bedrijven de ruimte om ook eigen accenten te kiezen. 

     

CEO Dick Hordijk vertelt je meer over onze strategie